O centrum

Centrum Doskonalenia Kadr powołane we wrześniu 2002 roku, wchodzi w skład struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako jednostka ogólnouczelniana powołana dla doskonalenia i dokształcania oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej.

Podstawowymi zadaniami Centrum są:

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia i dokształcania pedagogicznego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w obszarze kultury fizycznej;
  2. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr instruktorskich i trenerskich dla potrzeb sportu;
  3. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr dla potrzeb szkolnej promocji i profilaktyki zdrowia;
  4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr dla potrzeb rekreacji i turystyki;
  5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr fizjoterapii;
  6. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr menedżerskich kultury fizycznej;
  7. Organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji naukowo-metodycznych dla oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej;
  8. Opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej;
  9. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie i dokształcanie kadr kultury fizycznej.

 


Kontakt              

Dyrektor

dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof.AWF Wrocław            

Sekretariat

mgr Jadwiga Szaflik-Majorowska
ul. Witelona 25, pok. 013
tel./fax 71/347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71/347-31-85 (studia podyplomowe), e-mail: cdk@awf.wroc.pl

 
Godziny urzędowania :

 

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek; 9.00-14.00           
sobota: 9.00-12.00