Centrum Doskonalenia Kadr

Centrum Doskonalenia Kadr powołane we wrześniu 2002 roku, wchodzi w skład struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako jednostka ogólnouczelniana powołana dla doskonalenia i dokształcania oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej.

Podstawowymi zadaniami Centrum są:

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia i dokształcania pedagogicznego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w obszarze kultury fizycznej;
  2. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr instruktorskich i trenerskich dla potrzeb sportu;
  3. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr dla potrzeb szkolnej promocji i profilaktyki zdrowia;
  4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr dla potrzeb rekreacji i turystyki;
  5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr fizjoterapii;
  6. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr menedżerskich kultury fizycznej;
  7. Organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji naukowo-metodycznych dla oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej;
  8. Opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej;
  9. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie i dokształcanie kadr kultury fizycznej.

cdk kurs wychowawcowKurs wychowawców kolonijnych

Wszystkich studentów chcących uzyskać uprawnienia do pracy na koloniach i obozach w charakterze  Wychowawcy Wypoczynku zapraszam na spotkanie organizacyjne (i I zajęcia), które odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 sala 111 ul. Witelona 25.


 Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Kurs prowadzony jest w oparciu o założenia programowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu; nauczycieli wszystkich typów szkół - więcej informacji...


 

Kontakt              

Dyrektor

dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF Wrocław            

Sekretariat

mgr Jadwiga Szaflik-Majorowska
ul. Witelona 25, pok. 013
tel./fax 71/347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71/347-31-85 (studia podyplomowe), e-mail: cdk@awf.wroc.pl

                                                         
Godziny urzędowania :   

poniedziałek: nieczynne                                                                  
wtorek - piątek; 9.00-14.00         
sobota: 9.00-12.00
         

   19.10.2018 ( piątek) Centrum Doskonalenia Kadr będzie nieczynne. Przepraszamy