Centrum Doskonalenia Kadr

Centrum Doskonalenia Kadr powołane we wrześniu 2002 roku, wchodzi w skład struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako jednostka ogólnouczelniana powołana dla doskonalenia i dokształcania oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej.

Podstawowymi zadaniami Centrum są:

  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia i dokształcania pedagogicznego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w obszarze kultury fizycznej;
  2. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr instruktorskich i trenerskich dla potrzeb sportu;
  3. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr dla potrzeb szkolnej promocji i profilaktyki zdrowia;
  4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr dla potrzeb rekreacji i turystyki;
  5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr fizjoterapii;
  6. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie kształcenia i dokształcania kadr menedżerskich kultury fizycznej;
  7. Organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji naukowo-metodycznych dla oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej;
  8. Opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla oświatowych i poza oświatowych kadr kultury fizycznej;
  9. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy ze szkołami wyższymi prowadzącymi kształcenie i dokształcanie kadr kultury fizycznej.

cdk kurs wychowawcowKurs wychowawców kolonijnych

Wszystkich studentów chcących uzyskać uprawnienia do pracy na koloniach i obozach w charakterze  Wychowawcy Wypoczynku zapraszam na spotkanie organizacyjne (i I zajęcia), które odbędzie się w dniu 19.11.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 sala 111 ul. Witelona 25.


 Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Kurs prowadzony jest w oparciu o założenia programowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu; nauczycieli wszystkich typów szkół - więcej informacji...


 STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ INTELEKTUALNA

( OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 24.11.2018 r. Mozna się jeszcze zapisać.

STUDIA PODYPLOMOWE WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 8.12.2018 r. Można się jeszcze zapisać.

Kontakt              

Dyrektor

dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF Wrocław            

Sekretariat

mgr Jadwiga Szaflik-Majorowska
ul. Witelona 25, pok. 013
tel./fax 71/347-31-85 (kursy instruktorskie)
tel. 71/347-31-85 (studia podyplomowe), e-mail: cdk@awf.wroc.pl

                                                         
Godziny urzędowania :   

poniedziałek: nieczynne                                                                  
wtorek - piątek; 9.00-14.00         
sobota: 9.00-12.00