Centrum Doskonalenia Kadr

 Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Kurs prowadzony jest w oparciu o założenia programowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu; nauczycieli wszystkich typów szkół - więcej informacji...