Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:.

Wszystkich studentów chcących uzyskać uprawnienia do pracy na koloniach i obozach w charakterze opiekuna ( wychowawcy)  zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 8.01.2014 r. ( środa ) o godzinie 19.00 sala 111 ul. Witelona 25.Wszystkich chętnych proszę o zapisywanie się w Centrum Doskonalenia Kadr pok. 013 ul. Witelona 25

Kurs wychowawców kolonijnych – umożliwia zdobycie uprawnień wychowawczych niezbędnych do opieki nad grupami dzieci i młodzieży. Przygotowuje kursantów do pracy na koloniach, w ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i rekreacyjnych.

Uczestnicy: studenci wszystkich roczników AWF.

Forma organizacyjna: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Cały kurs obejmuje 7-8 spotkań.

Formy zaliczenia: Kurs kończy się zaliczeniem. Po zaliczeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Brana jest pod uwagę możliwość indywidualnego zaliczania pojedynczych nieobecności na zajęciach.

Warunki naboru: zapisy bezpośrednio na miejscu, w Sekretariacie Centrum lub przesłanie e-mailem karty zgłoszenia na adres cdk@awf.wroc.pl.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 25 osób.

Odpłatność: 100zł – miejsce i czas dokonywania wpłat zostanie podany w czasie pierwszych zajęć. Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.